1. Anadolu Arboretumu’nun Tarihçesi Ve Bitkileri, Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, 18-21 Nisan 2019 Düzce, Türkiye.
Yazarlar: Yücel, E., 2019.
2. Türkiye’nin Tıbbi Bitki Üretim ve Ticaret Potansiyelinin İncelenmesi. VI. Ulusal Botanik Kongresi, 18-20 Aralık 2019, Afyon-Türkiye.
Yazarlar: Yücel, E., Önen, F., Yücel, D. 2019.
3. Rosa canina ’nın Türkiye Ormancılığı Ve Halk Sağlığı Açısından Önemi, VI. Ulusal Botanik Kongresi, 18-20 Aralık 2019, Afyon-Türkiye.
Yazarlar: Yücel, E., Karakaya, T., Yücel, M. 2019.
4. “Anadolu Üniversitesi Arboretumu’nun Tarihçesi ve Bitkileri”. Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, 18–21 Nisan 2019, Düzce/Türkiye. Bildiri Özetleri Kitapçığı Sayfa 49, SB-21.
Yazarlar: 1) Yücel, E. 2019.
5. "Kentsel Alanlarda Süs Bitkisi Olarak Kullanılan Zehirli ve Alerjen Bitkiler" Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi" 26-29 Aralık 2016, Konya.
Yazarlar: Gürcan A, Yücel E. 2016.
6. "Pinar (Cistus laurifolius) Bitkisinin Etnobotanik ve Ekolojik Özellikleri ile Bazı Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi " 22 ci Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014.
Yazarlar: Yücel, E., Çoban, Z. 2014.
7. "Arpa Çeşitlerinde Ağır Metal Stresinin Antioksidan Enzim Seviyeleri Üzerine Ekotoksikolojik Etkileri" 22 ci Ulusal Biyoloji Kongresi, (Özetler Kitapçığı), 23-27 Haziran 2014.
Yazarlar: Yücel, E., Ayşe, A. 2014.
8. "Türkiye’de Süs Bitkisi Olarak Yetiştirilen Alerjen Odunsu Bitkiler" 22 ci Ulusal Biyoloji Kongresi, , 23-27 Haziran 2014.
Yazarlar: Yücel, E., Işık, G. 2014.
9. "Endüstriyel Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Buğday Çeşitleri Üzerindeki Ekotoksikolojik Etkileri" İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 17-19 Ekim 2012.
Yazarlar: Yücel, M., Yücel, E. 2012.
10. "Tıbbi Bitki Islahı Ve Yetiştiriciliği" Bitkilerle Tedavi Sempozyumu, 5-6 Haziran 2010, 1-19, Zeytinburnu-İstanbul.
Yazarlar: Yücel, E. 2010.
11. “Türkiye’de Süs Bitkileri Olarak Yetiştirilen Ağaçlar Ve Çalılar”. lll. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım 2006 İzmir, In: Eds. Özzambak, E., Zeybekoğlu, E., Iıı. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 450-461.
Yazarlar: Yücel, E., Ocak, A., Özkan, K., Soydam, S. 2008.
12. “Elazığ’da Süs Bitkisi Olarak Yetiştirilen Ağaç Ve Çalıların Kentsel Ekoloji Açısından Değerlendirilmesi”. lll. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım 2006 İzmir, In: Eds. Özzambak, E., Zeybekoğlu, E., III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 294-303.
Yazarlar: Yücel, E., Çiçek, İ., Köse, Y.B., Edirnelioğlu, E. 2008.
13. “Kent Ormancılığının Önemi ve Eskişehirden Bir Örnek” 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan 2004 Ankara, 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi Bildiriler , 551-555.
Yazarlar: Yücel, E. 2004.
14. "Impotance of Urban Forestry and an Example From Eskişehir (Turkey)" 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara: Poster. 551-555, 09/04/2004.
Yazarlar: Yücel, E. 2004.
15. "Nazilli (Aydın) İlçesi ve Köylerinde Yenen Yabani Bitkiler". In (Anon.) Program ve Özetler Kitapçığı. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara-Turkey, BP13, 10 s.
Yazarlar: Yücel, E., Tunay, M. 2000.
16. "Isatis glauca ssp. glauca ' nın Tohum Çimlenme Özellikleri". In (Anon.) Program ve Özetler Kitapçığı. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara, EÇP04, 22 s.
Yazarlar: Yücel, E., Uryan, B., Batal, B. 2000.
17. "Enso Tipi Tüplü Fidanlar İle Çıplak Köklü Fidanların Tutma ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi", Türkiye-Finlandiya Ormancılık Projesi Sempozyumu 8-10 Kasım 1999, Antalya. 1-15.
Yazarlar: Yücel, E. 1999.
18. "Veronica thymoides ssp. pseudocinerea (Scrophulariaceae)'nın Yerörtücü Bitki Olarak Kullanılabilirliği", In (Anon.) Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. 176-181.
Yazarlar: Yücel, E. 1999.
19. "Ehrami Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata (Acat.) Yalt.)' ın Tohum Çimlenme Ekolojisi". In (Anon.) XII Ulusal Biyoloji Kongresi, Botanik Seksiyonu Cilt 1: 33-38.
Yazarlar: Yücel, E. 1994.
20. "Ehrami Karaçam'ın [Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata (Acatay) Yaltırık] Türkiye İçin Önemi". In (Ed.) Fevzi Coşkun 1. Tavşanlı Araştırmaları Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, Uyum Ajans Ankara, 353-370.
Yazarlar: Yücel, E. 1995.
21. "Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea 'ın Tohum Çimlenme Ekolojisi", In (Anon.) XII Ulusal Biyoloji Kongresi, Botanik Seksiyonu Cilt 1, 39-43.
Yazarlar: Yücel, E., Öztürk, M., Mısırdalı, H. 1994.
22. "İç Mekanlarda Kirlilik Sorunu ve Bitkilerin Rolü". In (Kara, S.) Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu İkinci Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, 286-295.
Yazarlar: Öztürk, M., Güvensen, A., Yücel, E. 1993.
23. "Doğayı Koruma Yönünden Hava Kirleticilerin Ekosistemlere Etkisi". In (Kara, S.) Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu İkinci Ulusal Sempozyumu. Eskişehir, 265-271.
Yazarlar: Öztürk, M., Güvensen, A., Yücel, E. 1993.
Eskişehir Web Tasarım