1. Endangered Swamp Forests in Turkey—An Ecological Inventory, Prospects, and Challenges Chapter 4, In Ed. Öztürk, M., V.,Yarcı, Efe, R., Biodiversity, Conservation and Sustainability in Asia. Springer Nature Switzerland AG. 61- 80 p. https://doi.org/10.1007
Yazarlar: Öztürk, M., Atay, V.,Yarcı, C., Yücel, E., Kutbay, H.. (2021).
2. Ekoloji" İn:Genel Biyoloji, 218-236 s., A.Ü. Yayınları, ISBN 978-975-06-0652-6, Eskişehir.
Yazarlar: Yücel E. (2009)
3. Populasyon ve Yapısal Özellikleri", İn:Ekoloji, 40-57 s., A.Ü. Yayınları, Eskişehir.
Yazarlar: Yücel E. (2009)
4. Plants as Biomonitors of Trace Elements Pollution in Soil" Chapter 28, In Ed. Prasad, M. N. V. Trace elements as contaminants and nutrients: consequences in ecosystems and human health. John Wiley & Sons Inc. 721-735 p. DOI: 10.1002/9780470370124
Yazarlar: Öztürk, M., Yücel, E., Gücel, S., Sakçalı, S., Aksoy, A. (2008)
5. Kutup Çölleri, Kutup ve Tayga (Bölüm 24). Yeri: Bitki Biyolojisi. (2004). Çeviri Editörü: K. ISIK. Palme Yayinevi, Ankara, ss: 398-411. (Çevirisi yapilan orijinal kitap: L.E. GRAHAM, J.M. GRAHAM, L. W. WILCOX. (2003). Plant Biology, Prentice Hall, New Jer
Yazarlar: Yücel, E. (2004).
6. Ekolojinin İlkeleri ve Biyosfer (Bölüm 23). Yeri: Bitki Biyolojisi. (2004). Çeviri Editörü: K. ISIK. Palme Yayinevi, Ankara, ss: 376-397. (Çevirisi yapilan orijinal kitap: L.E. GRAHAM, J.M. GRAHAM, L. W. WILCOX. (2003). Plant Biology, Prentice Hall, New J
Yazarlar: Yücel, E. (2004).
7. "Bozuk Ekosistemlerin Ağaçlandırılmasında Uygun Fidan Tipi ve Türünün Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", A.Ü. Fen Fakültesi Derg, Sayı 5: 1-18.
Yazarlar: Yücel, E., Uryan, B., Çelik, S. 2001.
8. "Eskişehir Yöresi Yaban Güllerinin (Rosa spp.) Doğal Yayılışı ve Ekolojik Özellikleri". A.Ü. Fen Fakültesi Derg, Sayı 6, 15-32.
Yazarlar: Yücel, E. 2001.
9. "Orman Yangınlarının Orman Toprakları Üzerindeki Etkileri ve Kütahya'dan Bir Örnek" Tabiat ve İnsan Dergisi, Sayı 4: 30-35.
Yazarlar: Yücel, E., Çelik, H., Öztürk, M. 2001.
10. Canlılar ve Çevre. In (Ed.) Özata, A., “Biyoloji”, Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 1083, Eskişehir: 823-109.
Yazarlar: Yücel, E. (1999)
11. Plant Diversity in The Turkish Black Sea Region and Strategies For its Conservation. In (Eds.) Kotlyakov V., Uppenbrink M., Metreveli V., Kluwer Academic Publishers, London: 155-173p
Yazarlar: Öztürk, M., Yücel, E., Yarcı, C., Çelik, A., Aksoy, A. (1998)
12. An Overview of the Environmental Issues in the Black Sea Region", Scientific Environmental and Political Issues in The Circum-Caspian Region, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 213-226p.
Yazarlar: Öztürk, M., Özdemir, F., Yücel, E. 1997
13. "Eskişehir Bölgesi Karayosunları (Musci) Üzerine Bir Araştırma", A.Ü. Fen Fakültesi Dergisi, Sayı 3: 43-50.
Yazarlar: Yücel, E., Magil, R. E. 1997.
14. "Türkiye'nin Ekonomik Değere Sahip Bazı Bitkilerinin Tohum Çimlenme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma" Anadolu Üniv. Fen Fakültesi Derg., Sayı 2: 35-47.
Yazarlar: Yücel, E. 1996.
15. "Ağaç ve Çalı Türlerinde Görülen Kirlilik Zararları Üzerine Bir Çalışma" Tabiat ve İnsan Dergisi, 30/2: 7-14.
Yazarlar: Yücel, E., Öztürk, M. 1996.
16. "Sideritis germanicopolitana subps. germanicopolitana ve Sideritis germanicopolitana subsp. viridis'in Tohum Çimlenme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", Anadolu Üniv. Fen Fakültesi Derg., 2: 61-73.
Yazarlar: Yücel, E. 1996.
17. "Eskişehir'de Yetiştirilen Ağaç ve Çalıların Kentsel Ekoloji Açısından Değerlendirilmesi (1), A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Derg., IV, 1: 93-118.
Yazarlar: Yücel, E. 1992.
18. "Ehrami Karaçam'ın (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık) Doğal Yayılışı", A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Derg. Cilt IV, Sayı 1, 93-118.
Yazarlar: Yücel, E. 1992.
19. "Eskişehir Yöresi Bazı Brydae Alt Sınıfı Türleri Üzerinde Floristik Çalışmalar", A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Derg., 2, 1: 9-16.
Yazarlar: Yücel, E., Tokur, S. 1989.
20. "Eskişehir ve yöresi Bazı Carabidae (Cloeptera) Türlerinin Morfolojisi ve Ekolojisi Üzerine Çalışmalar 1", A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Derg., 25-29.
Yazarlar: Yücel, E., Şahin. Y. 1988.
21. "Pinus nigra var. pallasiana pyramidata ormanı milli park olmalıdır", Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl 22, Sayı 4, 5-9.
Yazarlar: Yücel, E. 1988.
22. “Eber Gölü ve Yaban Kazları”. Tabiat ve İnsan Dergisi, 21/3: 34-39.
Yazarlar: Yücel, E. 1987.
23. “Eber Gölü ve Yaban Ördekleri”. Tabiat ve İnsan Dergisi, 21/4: 34-39.
Yazarlar: Yücel, E. 1987.
24. "Türkiye Tabiyatını Korumada Biyolojik Savaşın Önemi", Tabiat ve İnsan Derg., Yıl 19, Sayı 3, 22-25.
Yazarlar: Yücel, E. 1985.
Eskişehir Web Tasarım