1. Consumption Types Of Wild Plants Consumed As Food Around Eskişehir (Turkey), Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 7(2), 214- 219.
Yazarlar: Yücel, E., Işık, G., Yücel Şengün, İ., Köse, Y.B., Ceylan, F., Demirci B., Şentürk, H. 2018
2. "Endemik Teucrium leucophyllum (Lamiaceae) Tohumlarında in vitro Çimlendirme çalışmaları", Sinop Üni J Nat Sci 1(1):53-61.
Yazarlar: Hiloğlu M, Yücel E., Kandemir A., Sözen E. 2016.
3. “Düzce ve Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Bitkilerin Tüketim Biçimleri ve Besin Öğesi Değerleri”, AKU J. Sci. Eng., Cilt:15 Sayı:3, 1-17.
Yazarlar: Ceylan, F., Yücel, E. 2015.
4. "Orta-Batı Anadolu Geçiş Bölgesindeki Ormanlarda Trafik Kaynaklı Kadmiyum (Cd+2)Kirliliğinin Belirlenmesi". Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (1), 48-68.
Yazarlar: Yücel, E., Edirnelioğlu E., Yücel M. 2014.
5. "Relationship Between Seed Germination and Catalase Enzyme Activity of Abies Taxa From Turkey" Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 185-188.
Yazarlar: Ak, A., Yücel, E., Ayan, S. 2012.
6. “Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler: Türkmen Dağı örneği”, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12: 1-6.
Yazarlar: Güner, Ş.T., Özkan, K, Yücel, E. 2011.
7. “Effects of Different Alkaline Metal Salts (NaCl, KNO3), Acid Concentrations (H2SO4) and Growth Regulator (GA3) on the Germination of Salvia cyanescens Boiss. & Bal. Seeds”, G.U. Journal of Science, 22(3): 123-127.
Yazarlar: Yücel, E., Yılmaz, G. 2009.
8. "Nazilli (Aydın) İlçesi ve Köylerinde Yenen Yabani Bitkiler", Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 10-17.
Yazarlar: Yücel,E., Tunay, M. 2002.
9. "Eskişehir (Türkiye)’de Yanan Orman Alanlarının Ağaçlandırılması İçin Ağaç ve Fidan Tipinin Belirlenmesi". Ekoloji (Çevre Dergisi), Cilt 1, Sayı 45: 28-36.
Yazarlar: Yücel, E. 2002.
10. "Kütahya Yöresinde Yayılış Gösteren Bazı Karayosunu (Musci) Taksonları". Anadolu Üniv. Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 393-399.
Yazarlar: Savaroğlu,F., Tokur, S., Yücel, E. 2001.
11. "Salvia wiedemannii'nin Ekolojik Özellikleri". Ekoloji (Çevre Dergisi), Cilt 10 Sayı 38: 9-17.
Yazarlar: Yücel, E., Altınöz, N. 2001.
12. "Gediz (Kütahya) Çevresinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler”. Ekoloji (Çevre Dergisi)". Sayı 36: 12-14.
Yazarlar: Yücel, E., Tülükoğlu, A. 2000
13. "Çevre Çıkmazı ve Çevre Biliminin Ana İlkeleri". Ekoloji (Çevre Dergisi), Sayı 31: 9-13.
Yazarlar: Uysal, İ., Yücel, E., Pirdal, M., Öztürk, M. 1999.
14. "İlginç Bir Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)", The Karaca Arboretum Magazine Vol. IV, Part 3, 113-120.
Yazarlar: Yücel, E. 1998.
15. "Galanthus gracilis Celark.'in Yeni Bir Yayılış Alanı ve Ekolojik Özellikleri", Ekoloji (Çevre Dergisi), Sayı 29: 3-5.
Yazarlar: Yücel, E. 1998.
16. "Eskişehir Yöresinde Bazı Orman İçi Dinlenme Alanlarının Rekreasyonel Talep Değerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", Ekoloji (Çevre Dergisi), Sayı 26: 21-26.
Yazarlar: Yücel, E., Aşan Z., Öz, M., Öztürk, M. 1998.
17. "Pinus brutia Ten. var. agrophiotii Papaj.'nin Yeni Bir Yayılış Alanı ve Ekolojik Özelikleri", The Karaca Arboretum Magazine Vol. IV, Part 1: 22-28.
Yazarlar: Yücel, E. 1997.
18. "Ebe Karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneriana (Saatçi.) Yaltırık)'nın Tohum Çimlenme Ekolojisi Üzerine Araştırmalar", Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı 23: 21-26.
Yazarlar: Yücel, E. 1997.
19. "Asya Servi Kavağı (Populus usbekistanica Kom. ssp. usbekistanica cv."Afghanica") Kullanılarak Kütahya İlinde Trafik Kökenli Pb, Cd ve Zn Kirliliğinin Araştırılması", Doğa Türk Botanik Dergisi, 20, 2: 113-116.
Yazarlar: Yücel, E. 1996.
20. "Porsuk Çayında Ağır Metal Kirlilik Düzeyleri ve Halk Sağlığı İlişkisi”. Ekoloji (Çevre Dergisi), 17: 29-32.
Yazarlar: Yücel, E., Doğan, F., Öztürk, M. 1995.
21. "Kütahya'da Hava Kirliliği Sorunu". Ekoloji (Çevre Dergisi), 15: 40-44.
Yazarlar: Yücel, E., Öztürk, M., Doğan, F. 1995.
22. "Leptodictyum humile (P.-Beauv.) Crum'nin Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri", Ekoloji (Çevre Dergisi), 14: 19-22.
Yazarlar: Yücel, E. 1995.
23. "Eskişehir'de Trafik Orijinli Ağır Metal Kirliliği", Doğa Türk Kimya Dergisi, 14, 4: 266-271.
Yazarlar: Bereket, G., Yücel, E. 1990.
Eskişehir Web Tasarım