1. Yücel, E., & Yücel, D., (2023). Eskişehir yöresi doğal Prunus divaricata (Yunus Eriği) topluluklarının pomolojik özelliklerinin belirlenmesi
Proje Görevi: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 102 Araştırma Destek Projesi, Proje No. 23ADP103, (09.05.2023-2024), Yürütücü
2. Yücel, E., Yücel, D., & Esatbeyoğlu, T., (2022). Crataegus tanacetifolia (Lam.) Pers. (Sarı Alıç-Yunusemre Alıcı)’ ın pomolojik özellikleri
Proje Görevi: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 102 Araştırma Destek Projesi, Proje No. No.22ADP383, (2022-2023), Yürütücü
3. Yücel, E. 2021. "Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün (Eskişehir ve Afyonkarahisar) yabanıl orman meyvelerinin belirlenmesi"
Proje Görevi: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 102-Araştırma Destek Projesi (ADP), Proje Numarası:22ADP098, Yürütücü
4. Yücel, E.; Fatma Yıldız 2021. “İnsan Caco-2 Kolon Kanseri ve İnsan MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hatlarında Cistus laurifolius L. Ekstraktının Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması"
Proje Görevi: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, E-88386664-604.99-2370. Araştırmacı
5. Yücel, E. 2019.” İzimiz Ağaç Olsun, İklim Değişmesin”
Proje Görevi: TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu Müdürlüğü, Proje Paydaşı, Proje Eğitmeni, Proje ID 398759
6. Yücel, E. 2018. “Bitkisel sabit ve uçucu yağlar ile droglardan yeni formülasyonların geliştirilmesi ve üretimi”
Proje Görevi: Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB, ATAP). No. B00022245479-BTSB, Yürütücü
7. Yücel, E. 2018. “Kıymetli metal (Mg Cr Ni Cu Zn Cd Ag ve Pb ) iyonlarının sıvı çözeltilerden nane ektraktı ile geri kazanımı”
Proje Görevi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB). No. B00015645480-BTSB, Yürütücü
8. Yücel, E. 2017. “Ticaret yapılan tıbbi bitkilerin kültüre alınma ve üretim yöntemlerinin belirlenmesi”
Proje Görevi: A.Ü. YATP. No. 2738210, Yürütücü
9. Yücel, E. 2017. “Kıymetli metal (Mg, Cr Ni, Cu, Zn, Cd ,Ag ve Pb) iyonlarının sıvı çözeltilerden Menta x piperita ektraktları ile biyosorbsiyonu”
Proje Görevi: Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB, ATAP).. No. B00010735734-BTSB, Yürütücü
10. Yücel, E. 2016. “Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Tüketim Biçimleri Ve Gıda İçeriklerinin Belirlenerek Turistik Tesislerde Kullanıma Kazandırılması”
Proje Görevi: AÜ. BAP. Projesi. No. 1207F114, Yürütücü
11. Yücel, E. 2016. “Batı Anadolu’da yetişen boya bitkilerinin ticarileştirilme potansiyelinin belirlenmesi”
Proje Görevi: A.Ü. YATP. Projesi. No. 1505F320, Yürütücü
12. Yücel, E. 2016. “MCF-7 Meme Kanseri Hücre Dizilerinde Cistus laurifolius Ekstraktının Sitotoksik ve Antiproliferatif Etkileri”
Proje Görevi: AÜ. BAP. Projesi. No. 1303F057. Yürütücü
13. Yücel, E. 2014. “Botanik Bahçesi İçin Gerekli Bitki Gen Kaynaklarının Belirlenmesi”
Proje Görevi: A.Ü. YATP. Projesi. No. 1404F173, Yürütücü
14. Yücel, E. 2014. “Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Tüketim Biçimleri ve Gıda İçeriklerinin Belirlenerek Turistik Tesislerde Kullanıma Kazandırılması”
Proje Görevi: AÜ. BAP. Projesi. No. 1207F114. Yürütücü
15. Yücel, E. 2013.“Botanik bahçesi kurmak için gerekli ön hazırlık çalışmalarının ve makro planların yapılması ve yaşam boyu eğitim kapsamında bitki tanıtım materyali hazırlanması”
Proje Görevi: AÜ. BAP. Projesi. No. 1306F274. Yürütücü
16. Yücel, E. 2012. “Düzce ve çevresinde gıda olarak tüketilen yabani bitkilerin tüketim biçimleri ve besin öğesi değerleri”
Proje Görevi: AÜ. BAP. Projesi. No. 1110F165. Yürütücü
17. Yücel, E. 2011. “Erzincan Kemaliye Bölgesinde Yok Olduğu Düşünülen 3 Endemik Bitki Türünü Tehdit Eden Genetik ve Bazı Ekolojik Faktörlerin Belirlenmesi”
Proje Görevi: TÜBİTAK Projesi No. 110T912. Araştırmacı
18. Yücel, E. 2010. "Rubus L. Cinsi Glandulosi Subseksiyonunun Ekolojik Genetiği"
Proje Görevi: AÜ. BAP Projesi No. 1001F04 (2010-2012). Yürütücü
19. Yücel, E.2006. “Centaurea L. Cinsi Psehelloideas (Bois.). Sosn Seksiyonuna Ait Türlerin Ekolojik Özellikleri”
Proje Görevi: Yürütücü, AÜ. BAP. Projesi. No. 041017 (2004-2006)
20. Yücel, E. 2004. “Eskişehir çevresinde yayılış gösteren bazı endemik Salvia türleri arasındaki genetik varyasyonun RAPD markörler kullanılarak incelenmesi”
Proje Görevi: AÜ. BAP. Projesi. No. 011072. Araştırmacı
21. Yücel, E. 2003. “Centaurea L. Cinsi Phalolepis (Cass.) DC. Seksiyonunun Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri”
Proje Görevi: AÜ. BAP. Projesi. No. 011042, (2001-2003). Yürütücü
22. Yücel, E. 2000. “Mihalıççık İlçesi'nin (Eskişehir) Florası”
Proje Görevi: AÜ. BAP. Projesi. No. 991022. Yürütücü.
23. Yücel, E.1999. “Ebe Karaçamı (Pinus nigra subsp. pallasiana var. şeneriana)'nın Ekolojik Özellikleri”
Proje Görevi: AÜ. BAP. Projesi. No. 981008. Yürütücü
24. Yücel, E. 1997. “Eskişehir Yöresi Yabani Gül (Rosa spp.) Türlerinin Doğal Yayılışı ve Ekolojik Özellikleri”
Proje Görevi: AÜ. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, No. 96/2. Yürütücü
25. Yücel, E. 1995. “Yangınların Orman Ekosistemi Üzerindeki Etkileri ve Yangınla Bozulan Alanların Yeniden Kazanma Yöntemleri”
Proje Görevi: AÜ. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi No. 95/2. Yürütücü

Kısaltmalar;

 

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

ETGB: Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi

ATAP: Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı

AÜ. YATP: Anadolu Üniversitesi Yayın teşvik Projesi.

AÜ. BAB: Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Eskişehir Web Tasarım