1. "Düzce ve çevresinde gıda olarak tüketilen yabani bitkilerin tüketim biçimleri ve besin öğesi değerleri”. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
Yazar: Ceylan, Faik.
2. “Dorystoechas hastata’nın Biyolojik ve Ekolojik Özellikleri”. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Yazar: Yılmaz, G.
3. "Zile (Tokat) İlçesinde Ağır Metal Kirliliğinin Tesbitinde Populus x canadensis Moench'in Bioindikatör olarak Kullanılması". Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.
Yazar: Çelik, Şehnaz.
4. "Çifteler (Eskişehir) İlçesinde Tüketilen Yabani Bitkiler ile Bunların Besin Öğesi Değerlerinin Saptanması". Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Yazar: Unay, Nazan.
5. "Bilecik İli ve Yöresi Karayosunlarının (Musci) Türleri Üzerinde Taksonomik ve Morfolojik Çalışmalar". Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
Yazar: Uysal, Ö. Sibel.
6. "Mihalıççık İlçesinin (Eskişehir) Florası". Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
Yazar: Uryan, Burcu.
7. "Eskişehir Kalabak Ormanları Odunsu Bitkileri ve Bunların Kullanım Değerleri". Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
Yazar: Tarım, Sema.
8. "Salvia wiedemannii Boiss.'in Ekolojik Özellikleri". Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.
Yazar: Altınöz, Nihat.
9. "Kütahya Yöresi Karayosunlarının (Musci) Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri". Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
Yazar: Savaroğlu, Filiz.
Eskişehir Web Tasarım