Yazılan Ulusal Kitaplar

 

 • Yücel, E. 2014. “Türkiye'de Yetişen Tıbbi Bitkiler Tanıma Klavuzu”, Türmatsan, İstanbul, 234 sayfa, ISBN 978-975-93746-8-6, Eskişehir.
 • Yücel E.  2012."Türkiye’nin Çayır, Mera ve Ormanlarının Zehirli Bitkileri 1", Arkadaş Basım, 92 sayfa, ISBN 978-975-93746-7-9, Ankara.
 • Yücel, E. 2010. "Ekoloji Laboratuvarı 1 (Arazi ve Laboratuvar Uygulama Kılavuzu)" Alf Dijital Baskı, 140 Sayfa, ISBN 978-975-93746-6-2, Eskişehir.
 • Yücel. E. 2010. "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği" Anadolu Üniversitesi Yayın No. 2101, A.Ü. Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, 241 sayfa, ISBN 798-975-06-0782- 0, Eskişehir.
 • Yücel, E. 2008. Unay, N. 2008. “Çifteler İlçesinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Bitkilerin Tüketim Biçimleri ve Besin Öğesi Değerleri”,Cetemenler, 116 sayfa, ISBN 798-975-93746-5-5, Eskişehir.
 • Yücel, E.  2008. “Mihalıççık İlçesinin Tıbbi Bitkileri 1 ”, Cetemenler, 311 sayfa, ISBN 798-975-937-46-4-8, Eskişehir.
 • Yücel, E. 2008.  “Türkiye’de Yetişen Tıbbi Bitkiler 1 (A-L)”, Cetemenler, 418 sayfa, ISBN 798-975-93746-3-1, Eskişehir.
 • Yücel, E.  2005. "Ağaçlar ve Çalılar 1 (Trees and Schrubs 1)" Türmatsan, 301 sayfa, ISBN 979-975-93746-2-5, İstanbul.
 • Yücel, E. 2012. "Türkiye’de Yetişen Çiçekler ve Yerörtücüler I". Türmatsan, 357 sayfa, ISBN 978-975-93746-1-7, İstanbul.
 • Yücel, E. 2000.  "Ebe Karaçamın (Pinus nigra subsp. pallasiana var. şeneriana) Biyolojik ve Ekolojik Özellikleri", Birlik Ofset Matbaacılık, 119 sayfa, ISBN 798-975-937-46-0-9, Eskişehir.
 • Yücel, E. 1995. "Ehrami Karaçam [Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata]'ın Doğal Yayılışı ve Ekolojik Özellikleri", Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 847, Fen Fakültesi Yayınları No. 2, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 153 sayfa, ISBN 975-492-550-X, Eskişehir.
 • Yücel, E. Yaltırık, F., Öztürk, M. 1995. "Süs Bitkileri (Ağaçlar ve Çalılar) Ornamental Plants (Trees and Shrubs)", Anadolu Üniversitesi Yayınları No.833, Fen Fakültesi Yayınları No.1, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 183 sayfa, ISBN 975-492-46-529-1, Eskişehir.

 

 

 

Ulusal Kitaplardaki Bölümler

 

 • Yücel E. 2009. "Ekoloji" İn:Genel Biyoloji, 218-236 s., A.Ü. Yayınları, ISBN 978-975-06-0652-6, Eskişehir.
 • Yücel E. 2009. "Populasyon ve Yapısal Özellikleri", İn:Ekoloji, 40-57 s., A.Ü. Yayınları, Eskişehir.
 • Yücel, E. 1999. "Canlılar ve Çevre". In (Ed.) Özata, A., “Biyoloji”, Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 1083, Eskişehir: 823-109.
 • Yücel, E. 2004. "Ekolojinin İlkeleri ve Biyosfer (Bölüm 23)". Yeri: Bitki Biyolojisi. 2004. Çeviri Editörü: K. ISIK. Palme Yayinevi, Ankara, ss: 376-397. (Çevirisi yapilan orijinal kitap: L.E. GRAHAM, J.M. GRAHAM, L. W. WILCOX. 2003. Plant Biology, Prentice Hall, New Jersey, 497 pp), (Çeviri), ISBN 977-975-8624-90-5.
 • Yücel, E. 2004. "Kutup Çölleri, Kutup ve Tayga (Bölüm 24)". Yeri: Bitki Biyolojisi. 2004. Çeviri Editörü: K. ISIK. Palme Yayinevi, Ankara, ss: 398-411. (Çevirisi yapilan orijinal kitap: L.E. GRAHAM, J.M. GRAHAM, L. W. WILCOX. 2003. Plant Biology, Prentice Hall, New Jersey, 497 pp, (Çeviri), ISBN 977-975-8624-90-5.

 

 

Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

 

 • Öztürk, M., Yücel, E., Gücel, S., Sakçalı, S., Aksoy, A. 2008. "Plants as Biomonitors of Trace Elements Pollution in Soil" Chapter 28, In Ed. Prasad, M. N. V. Trace elements as contaminants and nutrients: consequences in ecosystems and human health. John Wiley & Sons Inc. 721-735 p. DOI: 10.1002/9780470370124.ch28.
 • Öztürk, M., Yücel, E., Yarcı, C., Çelik, A., Aksoy, A. 1998. "Plant Diversity in The Turkish Black Sea Region and Strategies For its Conservation". In (Eds.) Kotlyakov V., Uppenbrink M., Metreveli V., Kluwer Academic Publishers, London: 155-173p.
 • Öztürk, M., Özdemir, F., Yücel, E. 1997. "An Overview of the Environmental Issues in the Black Sea Region", Scientific Environmental and Political Issues in The Circum-Caspian Region, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 213-226p.
Eskişehir Web Tasarım