1. Eskişehir’in bitkisel drogları, kullanımı, tanımlamada mikroskobinin önemi ve biyoetik. 26.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK26), 20-23 Eylül 2023, Sözlü Bildiri, Bildiri Özetleri Kitabı, (190 s.), ISBN 978-605-73552-6-3)
Yazarlar: Yücel, D., & Yücel, E. (2023)
2. Makro görseller ile tıbbi bitkileri tanımanın önemi. 26.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK26), 20-23 Eylül 2023 Eskişehir, Poster Bildiri, Bildiri Özetleri Kitabı, (276 s.), ISBN 978-605-73552-6-3)
Yazarlar: Yücel, D., & Yücel, E. (2023)
3. Biyolojide mikroskopinin önemi. 26.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK26), 20-23 Eylül 2023 Eskişehir, Çağrılı Bildiri, Bildiri Özetleri Kitabı, (324 s.), ISBN 978-605-73552-6-3)
Yazarlar: Yücel, E. (2023)
4. Türkiye’de Tamamlayıcı Tıp Kapsamında Kullanılan Zehirli Bitkiler; Halk Sağlığı Açısından Önemi, (Oturum:5) 9. Ulusal Botanik Kongresi, (22-23 Ekim 2022) Online, 22 Ekim 2022
Yazarlar: Yücel, D., & Yücel, E. (2022)
5. “Anadolu Üniversitesi Arboretumu’nun Tarihçesi ve Bitkileri”. Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, 18–21 Nisan 2019, Düzce/Türkiye. Bildiri Özetleri Kitapçığı Sayfa 49, SB-21.
Yazarlar: 1) Yücel, E. 2019.
6. Rosa canina ’nın Türkiye Ormancılığı Ve Halk Sağlığı Açısından Önemi, VI. Ulusal Botanik Kongresi, 18-20 Aralık 2019, Afyon-Türkiye.
Yazarlar: Yücel, E., Karakaya, T., Yücel, M. 2019.
7. Türkiye’nin Tıbbi Bitki Üretim ve Ticaret Potansiyelinin İncelenmesi. VI. Ulusal Botanik Kongresi, 18-20 Aralık 2019, Afyon-Türkiye.
Yazarlar: Yücel, E., Önen, F., Yücel, D. 2019.
8. Anadolu Arboretumu’nun Tarihçesi Ve Bitkileri, Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, 18-21 Nisan 2019 Düzce, Türkiye.
Yazarlar: Yücel, E., 2019.
9. Ebe Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneriana) ve Ehrami Karaçam’ın (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata) Ekolojisi. Karaçam Çalıştayı. (Online Meeting) 24-26 Kasım 2020.- Sözlü Sunum- (İstanbul-Türkiye)
Yazarlar: Yücel, E. (2020).
10. Tıbbi Ve Aromatik Bitkileri Yetiştiriciliği ve Halk Sağlığı Açısından Önemi. (Oturum:5) 8. Ulusal Botanik Kongresi, (22-24 Ekim 2021) Online, 23 Ekim 2021, Özet Kitabı, 18s, E-ISBN: 978-605-710-81-0-4
Yazarlar: Yücel, D., Yücel, E. (2021).
11. Halk sağlığı açısından botanik bahçelerinin önemi, 6.Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 3-5 Kasım 2023, Online, Sözlü Sunum, Eskişehir
Yazarlar: Yücel, E., & Yücel, D., (2023)
12. Halk sağlığı açısından tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği, (Artvin Çoruh Üniversitesi 17-19 Kasım 2023 “Cumhuriyetimizin 100. yılı çalıştayı, Sözlü sunum
Yazarlar: Yücel, E., & Yücel, D., (2023)
13. "Kentsel Alanlarda Süs Bitkisi Olarak Kullanılan Zehirli ve Alerjen Bitkiler" Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi" 26-29 Aralık 2016, Konya.
Yazarlar: Gürcan A, Yücel E. 2016.
14. "Pinar (Cistus laurifolius) Bitkisinin Etnobotanik ve Ekolojik Özellikleri ile Bazı Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi " 22 ci Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014.
Yazarlar: Yücel, E., Çoban, Z. 2014.
15. "Arpa Çeşitlerinde Ağır Metal Stresinin Antioksidan Enzim Seviyeleri Üzerine Ekotoksikolojik Etkileri" 22 ci Ulusal Biyoloji Kongresi, (Özetler Kitapçığı), 23-27 Haziran 2014.
Yazarlar: Yücel, E., Ayşe, A. 2014.
16. "Türkiye’de Süs Bitkisi Olarak Yetiştirilen Alerjen Odunsu Bitkiler" 22 ci Ulusal Biyoloji Kongresi, , 23-27 Haziran 2014.
Yazarlar: Yücel, E., Işık, G. 2014.
17. "Endüstriyel Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Buğday Çeşitleri Üzerindeki Ekotoksikolojik Etkileri" İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 17-19 Ekim 2012.
Yazarlar: Yücel, M., Yücel, E. 2012.
18. "Tıbbi Bitki Islahı Ve Yetiştiriciliği" Bitkilerle Tedavi Sempozyumu, 5-6 Haziran 2010, 1-19, Zeytinburnu-İstanbul.
Yazarlar: Yücel, E. 2010.
19. “Türkiye’de Süs Bitkileri Olarak Yetiştirilen Ağaçlar Ve Çalılar”. lll. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım 2006 İzmir, In: Eds. Özzambak, E., Zeybekoğlu, E., Iıı. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 450-461.
Yazarlar: Yücel, E., Ocak, A., Özkan, K., Soydam, S. 2008.
20. “Elazığ’da Süs Bitkisi Olarak Yetiştirilen Ağaç Ve Çalıların Kentsel Ekoloji Açısından Değerlendirilmesi”. lll. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım 2006 İzmir, In: Eds. Özzambak, E., Zeybekoğlu, E., III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 294-303.
Yazarlar: Yücel, E., Çiçek, İ., Köse, Y.B., Edirnelioğlu, E. 2008.
21. “Kent Ormancılığının Önemi ve Eskişehirden Bir Örnek” 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan 2004 Ankara, 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi Bildiriler , 551-555.
Yazarlar: Yücel, E. 2004.
22. "Impotance of Urban Forestry and an Example From Eskişehir (Turkey)" 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara: Poster. 551-555, 09/04/2004.
Yazarlar: Yücel, E. 2004.
23. "Nazilli (Aydın) İlçesi ve Köylerinde Yenen Yabani Bitkiler". In (Anon.) Program ve Özetler Kitapçığı. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara-Turkey, BP13, 10 s.
Yazarlar: Yücel, E., Tunay, M. 2000.
24. "Isatis glauca ssp. glauca ' nın Tohum Çimlenme Özellikleri". In (Anon.) Program ve Özetler Kitapçığı. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara, EÇP04, 22 s.
Yazarlar: Yücel, E., Uryan, B., Batal, B. 2000.
25. "Enso Tipi Tüplü Fidanlar İle Çıplak Köklü Fidanların Tutma ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi", Türkiye-Finlandiya Ormancılık Projesi Sempozyumu 8-10 Kasım 1999, Antalya. 1-15.
Yazarlar: Yücel, E. 1999.
26. "Veronica thymoides ssp. pseudocinerea (Scrophulariaceae)'nın Yerörtücü Bitki Olarak Kullanılabilirliği", In (Anon.) Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. 176-181.
Yazarlar: Yücel, E. 1999.
27. "Ehrami Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata (Acat.) Yalt.)' ın Tohum Çimlenme Ekolojisi". In (Anon.) XII Ulusal Biyoloji Kongresi, Botanik Seksiyonu Cilt 1: 33-38.
Yazarlar: Yücel, E. 1994.
28. "Ehrami Karaçam'ın [Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata (Acatay) Yaltırık] Türkiye İçin Önemi". In (Ed.) Fevzi Coşkun 1. Tavşanlı Araştırmaları Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, Uyum Ajans Ankara, 353-370.
Yazarlar: Yücel, E. 1995.
29. "Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea 'ın Tohum Çimlenme Ekolojisi", In (Anon.) XII Ulusal Biyoloji Kongresi, Botanik Seksiyonu Cilt 1, 39-43.
Yazarlar: Yücel, E., Öztürk, M., Mısırdalı, H. 1994.
30. "İç Mekanlarda Kirlilik Sorunu ve Bitkilerin Rolü". In (Kara, S.) Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu İkinci Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, 286-295.
Yazarlar: Öztürk, M., Güvensen, A., Yücel, E. 1993.
31. "Doğayı Koruma Yönünden Hava Kirleticilerin Ekosistemlere Etkisi". In (Kara, S.) Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu İkinci Ulusal Sempozyumu. Eskişehir, 265-271.
Yazarlar: Öztürk, M., Güvensen, A., Yücel, E. 1993.
Eskişehir Web Tasarım