1. "Gaziantep Yöresi Nur Dağı’nda Kuşburnu (Rosa canina)’nun Ekolojik Özellikleri ile Potansiyel Dağılım Modellemesi ve Haritalanması " Anadolu. Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
Yazar: Karakaya, Turgay.
2. "Buğday çeşitlerinde ağır metal stresinin hücre bölünmesi ve antioksidan enzim seviyeleri üzerine ekotoksikolojik etkileri". Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Yazar: Ak, Ayşe.
3. "Rubus L. Cinsi Glandulosi Subseksiyonunun Ekolojik Genetiği". Anadolu Üniversitesi, 2009.
Yazar: Yılmaz, Gülçin.
4. "Türkmen Dağı Sarıçam (Pinus sylvestris ssp. hamata) Ormanlarının yükseltiye Bağlı Büyüme Beslenme İlişkilerinin Belirlenmesi". Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Yazar: Güner, Şükrü Teoman.
5. “Centaurea L. Cinsi Phalolepis (Cass.) DC. Seksiyonunun Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri”. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Yazar: Köse, Yavuz Bülent.
6. "Centaurea L. Cinsi Psehelloidea (Bois.) Sosn. Seksiyonuna Ait Türlerin Ekolojik Özellikleri". Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Yazar: Çelik, Sezgin.
Eskişehir Web Tasarım