1. "Eskişehir Yöresi Yaban Güllerinin (Rosa spp.) Doğal Yayılışı ve Ekolojik Özellikleri". A.Ü. Fen Fakültesi Derg, Sayı 6, 15-32.
Yazarlar: Yücel, E. 2001.
2. "Orman Yangınlarının Orman Toprakları Üzerindeki Etkileri ve Kütahya'dan Bir Örnek" Tabiat ve İnsan Dergisi, Sayı 4: 30-35.
Yazarlar: Yücel, E., Çelik, H., Öztürk, M. 2001.
3. "Bozuk Ekosistemlerin Ağaçlandırılmasında Uygun Fidan Tipi ve Türünün Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", A.Ü. Fen Fakültesi Derg, Sayı 5: 1-18.
Yazarlar: Yücel, E., Uryan, B., Çelik, S. 2001.
4. "Eskişehir Bölgesi Karayosunları (Musci) Üzerine Bir Araştırma", A.Ü. Fen Fakültesi Dergisi, Sayı 3: 43-50.
Yazarlar: Yücel, E., Magil, R. E. 1997.
5. "Türkiye'nin Ekonomik Değere Sahip Bazı Bitkilerinin Tohum Çimlenme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma" Anadolu Üniv. Fen Fakültesi Derg., Sayı 2: 35-47.
Yazarlar: Yücel, E. 1996.
6. "Ağaç ve Çalı Türlerinde Görülen Kirlilik Zararları Üzerine Bir Çalışma" Tabiat ve İnsan Dergisi, 30/2: 7-14.
Yazarlar: Yücel, E., Öztürk, M. 1996.
7. "Sideritis germanicopolitana subps. germanicopolitana ve Sideritis germanicopolitana subsp. viridis'in Tohum Çimlenme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", Anadolu Üniv. Fen Fakültesi Derg., 2: 61-73.
Yazarlar: Yücel, E. 1996.
8. "Eskişehir'de Yetiştirilen Ağaç ve Çalıların Kentsel Ekoloji Açısından Değerlendirilmesi (1), A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Derg., IV, 1: 93-118.
Yazarlar: Yücel, E. 1992.
9. "Ehrami Karaçam'ın (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık) Doğal Yayılışı", A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Derg. Cilt IV, Sayı 1, 93-118.
Yazarlar: Yücel, E. 1992.
10. "Eskişehir Yöresi Bazı Brydae Alt Sınıfı Türleri Üzerinde Floristik Çalışmalar", A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Derg., 2, 1: 9-16.
Yazarlar: Yücel, E., Tokur, S. 1989.
11. "Eskişehir ve yöresi Bazı Carabidae (Cloeptera) Türlerinin Morfolojisi ve Ekolojisi Üzerine Çalışmalar 1", A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Derg., 25-29.
Yazarlar: Yücel, E., Şahin. Y. 1988.
12. "Pinus nigra var. pallasiana pyramidata ormanı milli park olmalıdır", Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl 22, Sayı 4, 5-9.
Yazarlar: Yücel, E. 1988.
13. “Eber Gölü ve Yaban Kazları”. Tabiat ve İnsan Dergisi, 21/3: 34-39.
Yazarlar: Yücel, E. 1987.
14. “Eber Gölü ve Yaban Ördekleri”. Tabiat ve İnsan Dergisi, 21/4: 34-39.
Yazarlar: Yücel, E. 1987.
15. "Türkiye Tabiyatını Korumada Biyolojik Savaşın Önemi", Tabiat ve İnsan Derg., Yıl 19, Sayı 3, 22-25.
Yazarlar: Yücel, E. 1985.
Eskişehir Web Tasarım