• Yücel, E. 2019.” İzimiz Ağaç Olsun, İklim Değişmesin” TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu Müdürlüğü, Proje Paydaşı, Proje Eğitmeni, Proje ID 398759.
 • Yücel, E. 2018.  “Bitkisel sabit ve uçucu yağlar ile droglardan yeni formülasyonların geliştirilmesi ve üretimi”, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB, ATAP). No. B00022245479-BTSB, Yürütücü.
 • Yücel, E. 2018. “Kıymetli metal (Mg Cr Ni Cu Zn Cd Ag ve Pb ) iyonlarının sıvı çözeltilerden nane ektraktı ile geri kazanımı”, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB). No. B00015645480-BTSB, Yürütücü.
 • Yücel, E. 2017. “Ticaret yapılan tıbbi bitkilerin kültüre alınma ve üretim yöntemlerinin belirlenmesi”, A.Ü. YATP. No. 2738210, Yürütücü.
 • Yücel, E. 2017.  “Kıymetli metal (Mg, Cr Ni, Cu, Zn, Cd ,Ag ve Pb) iyonlarının sıvı çözeltilerden Menta x piperita ektraktları ile biyosorbsiyonu”, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB, ATAP).. No. B00010735734-BTSB, Yürütücü.
 • Yücel, E. 2016.  “Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Tüketim Biçimleri Ve Gıda İçeriklerinin Belirlenerek Turistik Tesislerde Kullanıma Kazandırılması”, AÜ. BAP. Projesi. No. 1207F114, Yürütücü.
 • Yücel, E. 2016. “Batı Anadolu’da yetişen boya bitkilerinin ticarileştirilme potansiyelinin belirlenmesi”; A.Ü. YATP. Projesi. No. 1505F320, Yürütücü.
 • Yücel, E. 2016. “MCF-7 Meme Kanseri Hücre Dizilerinde Cistus laurifolius Ekstraktının Sitotoksik ve Antiproliferatif Etkileri”, AÜ. BAP. Projesi. No. 1303F057. Yürütücü.
 • Yücel, E. 2014. “Botanik Bahçesi İçin Gerekli Bitki Gen Kaynaklarının Belirlenmesi”, A.Ü. YATP. Projesi. No. 1404F173, Yürütücü.
 • Yücel, E. 2014. “Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Tüketim Biçimleri ve Gıda İçeriklerinin Belirlenerek Turistik Tesislerde Kullanıma Kazandırılması”. AÜ. BAP. Projesi. No. 1207F114. Yürütücü.
 • Yücel, E.  2013.“Botanik bahçesi kurmak için gerekli ön hazırlık çalışmalarının ve makro planların yapılması ve yaşam boyu eğitim kapsamında bitki tanıtım materyali hazırlanması”. AÜ. BAP. Projesi. No. 1306F274. Yürütücü.
 • Yücel, E.  2012. “Düzce ve çevresinde gıda olarak tüketilen yabani bitkilerin tüketim biçimleri ve besin öğesi değerleri” . AÜ. BAP. Projesi. No. 1110F165. Yürütücü.
 • Yücel, E. 2011. “Erzincan Kemaliye Bölgesinde Yok Olduğu Düşünülen 3 Endemik Bitki Türünü Tehdit Eden Genetik ve Bazı Ekolojik Faktörlerin Belirlenmesi”. Araştırmacı, TÜBİTAK Projesi No. 110T912. Araştırmacı.
 • Yücel, E. 2010. "Rubus L. Cinsi Glandulosi Subseksiyonunun Ekolojik Genetiği" , AÜ. BAP Projesi No. 1001F04 (2010-2012). Yürütücü.
 • Yücel, E.2006.  “Centaurea L. Cinsi Psehelloideas (Bois.). Sosn Seksiyonuna Ait Türlerin Ekolojik Özellikleri”, Yürütücü, AÜ. BAP. Projesi. No. 041017 (2004-2006).
 • Yücel, E. 2004. “Eskişehir çevresinde yayılış gösteren bazı endemik Salvia türleri arasındaki genetik varyasyonun RAPD markörler kullanılarak incelenmesi”. AÜ. BAP. Projesi. No. 011072. Araştırmacı.
 • Yücel, E. 2003. “Centaurea L. Cinsi Phalolepis (Cass.) DC. Seksiyonunun Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri”, AÜ. BAP. Projesi. No. 011042, (2001-2003). Yürütücü.
 • Yücel, E. 2000. “Mihalıççık İlçesi'nin (Eskişehir) Florası”. AÜ. BAP. Projesi. No. 991022. Yürütücü.
 • Yücel, E.1999.  “Ebe Karaçamı (Pinus nigra subsp. pallasiana var. şeneriana)'nın Ekolojik Özellikleri”, AÜ. BAP. Projesi. No. 981008. Yürütücü.
 • Yücel, E. 1997. “Eskişehir Yöresi Yabani Gül (Rosa spp.) Türlerinin Doğal Yayılışı ve Ekolojik Özellikleri”, AÜ. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, No. 96/2. Yürütücü.
 • Yücel, E. 1995. “Yangınların Orman Ekosistemi Üzerindeki Etkileri ve Yangınla Bozulan Alanların Yeniden Kazanma Yöntemleri”. AÜ. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi No. 95/2. Yürütücü.

 

 

Kısaltmalar;

 

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

ETGB: Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi

ATAP: Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı

AÜ. YATP: Anadolu Üniversitesi Yayın teşvik Projesi.

AÜ. BAB: Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Eskişehir Web Tasarım