BİY 101 Genel Biyoloji I
BİY 214 Genel Ekoloji
BİY 234 Genel Ekoloji Laboratuvarı
BİY 327 Tıbbi Bitkiler
BİY 333 Bitki Ekolojisi
BİY 367 Tohumlu Bitkiler
BİY 412 Bitki Coğrafyası
BİY 419 Biyolojik Uygulama I
BİY 420 Biyolojik Uygulama II
BİY 423 Çevre Biyolojisi
BİY 425 Süs Bitkileri
BİY 486 Türkiye Flora ve Faunası
BİY 515 Orman Ekolojisi
BİY 522 Ekosistemlerin İncelenme Yöntemleri
BİY 529 Peyzaj Ekolojisi
BİY 547 Orman ve Park Ağaçları
BİY 552 Bitki Bilimi
BİY 616 Biyocoğrafya
BİY 627 Ekofizyoloji
BİY 641 Toprak Bilimi
BİY 649 Bitki Genetik Kaynakları
BİY 654 Ekolojik Genetik
BİY 678 Bitki Sekonder Metabolitlerinin Biyoteknolojik Önemi
ÇYA 109 Ağaç Teknolojisi
GMS 455 Yenen Yabani Otlar
OAÖ 513 Öğretmenlik Uygulaması
OAÖ 532 Biyoloji Ders Kitabı İncelemesi
TAB 202U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği
THU 203 Topluma Hizmet Uygulamalar
UBJ 354 Uzmanlık Alan Dersi
UBJ 354 Uzmanlık Alan Dersi
BİY 592 Seminer
Eskişehir Web Tasarım