Bu Kİtap, Açık Öğretim Fakültesi/Uzaktan Eğitim Programı için hazırlanmıştır. Kitapta işlenen başlıca konular şunlardır;

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği

 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ekolojik İstekleri:

Yer seçiminin önemini,

Bitki yetiştirmede biyotik ve abiyotik (iklim, toprak ve fizyografik) faktörünün etkisi;

 Generatif (Tohumla) Üretim Teknikleri;

Tohumun yapısı,

Tohum hasat ve saklama tekniği,

Tohum çimlenmesi,

Tohum ekim tekniği, Sporla üretim;

 Vejetatif (Eşeysiz) Üretim Teknikleri:

Çelikle üretim,

Aşı ile üretim,

Daldırma ile üretim,

Stolon ve rizomla üretim,

Etli kök ve yumru ile üretim,

Soğanla üretim,

Doku kültürü ile üretim tekniği;

 Bitki Islahı:

Kalıtsal değişimin kuralları,

Kalıtsal değişimin oluşum biçimleri,

Bitki Islah yöntemleri,

Dayanıklılık ıslahı.

 Bitkilerin Açık Alanlarda Yetiştirilmesi:

Doğal alanlarda toprak işleme,

Kültür alanlarında toprak işleme,

Ekim alanlarının hazırlanması,

Sulama,

Bitkilerin örtü altı ve seralarda yetiştirilmesi;

 Bitki Besleme:

Bitki beslemede gereksinim duyulan elementler,

Bitkilerde su alımı,

Bitkilerde besin elementi alımı;

Bitki Korumanın Temel İlkeleri:

Bitki hastalık etmenleri,

Hasar vericilerle mücadele;

 Bitkilerin Hasat Edilmesi ve Atıkların İmhası:

Toplanması,

Kurutulması,

Sınıflandırılması,

Ambalajlanması,

Artıkların imhası;

 Yaygın Olarak Yetiştirilen Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Teknikleri.

Eskişehir Web Tasarım