İÇİNDEKİLER

 

1.Tanım,Tarihçe,

2.Temel Kavramlar

3.Abiyotik Faktörlerin Bitkiler Üzerindeki Etkileri

4.Biyotik Faktörlerin Bitkiler Üzerindeki Etkileri

5.Türler Arası ve Tür İçi Varyasyon (Ekofin, Ekotip, Ekotür)

6.Ara Sınav

7.Bitkilerde savunma

8. Allelopati

9.Ekolojik hayat devresi 

10. Süksesyon ve klimaks

11. Bitkilerde stres ekolojisi-stres stratejileri

12. Ara Sınav

13. Bitki Formasyonları

14. Bitki gen kaynaklarının korunması

15. Bitki su ilişkileri

Eskişehir Web Tasarım