BİY  678       Bitki Sekonder Metabolitlerinin Biyoteknolojik Önemi      3+0

 

Dersin Tanımı

 

Bu ders “Bitki sekonder metabolitlerinin, önemi, metabolik ve ekolojik işlevleri ile kullanım alanları” gibi konuları içermektedir.

 

Dersin Amaçları

 

  • Bitki sekonder metabolitlerinin yapı ve genel özelliklerini değerlendirebilecek,
  • Bitki sekonder metabolitlerinin, çeşitleri, görevleri ve ekolojik işlevlerini tanımlayabilecek,
  • Bitki sekonder metabolitlerinin biyoteknolojik önemini ve kullanım alanlarını değerlendirebileceksiniz.

 

 

 

Bu ders kapsamında yapılacak tüm etkinlikler belirlenen amaçlar doğrultusunda tasarlanmıştır. Bu amaçla her hafta okuyacağınız, katılacağınız ve tartışacağınız etkinlikler tasarlanmıştır.

 

Temel Ders Kaynakları

 

Bu ders kapsamında kullanılacak temel kaynak “ Tohumlu bitkilerde sekonder metabolitler” adlı ders notudur.

 

Buna ek olarak aşağıdaki kaynaklara ulaşmanızı öneririm.

 

Bökesoy, T. A., Çakıcı, İ., & Melli, M. (2000). Farmakoloji ders kitabı. Gazi Kitabevi.

Demirezer, Ö., Ersöz, T., Saraçoğlu, İ., Şener, B. Köroğlu, A., & Yalçın, F.(2017). “FFD Monografları” Bitkiler ve etkileri. Akademisyen Kitabevi.

Dökmeci, İ. (2000). Farmakoloji-temel kavramlar. Nobel Tıp Kitabevleri.

ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy). (1997). Monographs on the medicinal uses of plant drugs. European Scientific Cooperative on Phytotherapy.

Kayaalp, O. S. (1990). Farmakoloji 5. baskı. Feryal Matbaacılık, Ankara.

Mammadov R. (2014). Tohumlu bitkilerde sekonder metabolitler. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti 412.

Oskay, D., & Oskay, M. (2009). Bitki sekonder metabolitlerinin biyoteknolojik önemi. New World Sciences Academy, 4(2), 31-41.

Resmi Gazete. (2014). Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği. Resmi Gazete Sayı No:29158. (27.10.2014).

Seçkin, T. (2014). İşlevsel bitki kimyası.  Nobel Akademik Yayıncılık.

Süzer, Ö. (2008). Farmakoloji ders kitabı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.

Şanlı, Y., & Kaya, S. (1991). Veteriner Farmakoloji ve ilaçla sağaltım seçenekleri. Feryal Mat. San. Tic. Ltd. Şti.

Şengün, Y. İ., & Yücel, E. (2015). Antimicrobial properties of wild fruits. Biological Diversity and Conservation, 8(1) 69-77.

WHO Monographs. (2006). World Health Organization. WHO monographs on selected medicinal plants, Vol.3, World Health Organization Press, Spain.

Yücel E. (2008). Türkiye’de yetişen tıbbi bitkiler, Cetemenler, Eskişehir.

Yücel E. (2012). Türkiye’nin çayır, mera ve ormanlarının zehirli bitkileri 1. Arkadaş Basım.

Eskişehir Web Tasarım