BİY 654 Ekolojik Genetik                                                                                              3+0 3,0

 

Ekolojik genetik: Ekolojik genetik neden çalışılır; Ekolojik genetikte belirteçler ve örnekleme: Veri kuşağı yöntemleri; Örnekleme prensipleri; Populasyon içi örnekleme; Populasyonlar arası örnekleme; Güç analizi; Genetik çeşitlilik ve farklılaşma: Çeşitlilik ve farklılaşmayı etkileyen faktörler; Genetik çeşitlilik istatistiklerinin kullanımı; Gen akışı ve eşleşme sistemi: Gen akışını yöneten faktörler; Gen akışı üzerinde biyolojik ve çevresel faktörlerin önemi; Tür içi filogeniler ve filocoğrafya: Homoloji, gen ve tür ağaçları; Türleşme ve melezleşme.

 

BİY 654 Ecological Genetics                                                                                          3+0 3,0

 

Ecological genetics: Why study ecological genetics; Markers and sampling in ecological genetics: Methods of data generation; Principles of sampling; Within-population sampling; Among- population sampling; Power analysis; Genetic diversity and differentiation: Factors influencing diversity and differentiation; Use of genetic diversity statistics; Gene flow and mating system: Factors governing gene flow; The importance of biological and environmental factors on gene flow; Intraspecific phylogenies and phylogeography: Homology, gene trees, and species trees; Speciation and hybridization.

 

(Prof. Dr. Ersin YÜCEL)

Eskişehir Web Tasarım